Ceník


Odměna notáře za notářské služby se stanoví podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, neboli notářský tarif.

Přesné informace o ceně za služby rádi zodpovíme přes e-mail nebo telefonicky.

Příklady odměn notáře:

Sepsání zakladatelského dokumentu pro s.r.o. 4.000 Kč
Osvědčení rozhodnutí valné hromady s.r.o. nebo a.s. od 4.000 Kč
Rozhodnutí jediného společníka s.r.o. od 4.000 Kč
Sepsání závěti, listiny o vydědění a následný zápis do Centrální evidence závětí 1.800 Kč
Úschova peněz, při úschově částky 100.000 Kč 1.200 Kč
500.000 Kč 3.600 Kč
1.000.000 Kč 5.600 Kč
2.000.000 Kč 7.600 Kč
3.000.000 Kč 9.600 Kč
4.000.000 Kč 11.600 Kč
Ověření podpisu 70 Kč
Ověření shody opisu nebo kopie listiny s jejím originálem, za jednu stranu listiny 30 Kč
Výpis z obchodního rejstříku 50 Kč
Výpis z katastru nemovitostí 100 Kč
Výpis z rejstříku trestu 100 Kč
Výpis z živnostenského rejstříku 50 Kč
Výpisy z insolvenčního rejstříku, z bodového hodnocení z Centrálního registru řidičů, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z evidence skutečných majitelů 50 Kč

Všechny ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.

Mgr. Šárka Zwierzynová | Notářka